Dagcentrum Groningen

Op het dagcentrum

U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar het Dagcentrum van het UMCG. Bij binnenkomst is het belangrijk dat u zich meldt bij de balie van het Dagcentrum. Een medewerker van de zorgadministratie zal aan de verpleegkundigen doorgeven dat u er bent. Daarna kunt u plaats nemen in de wachtruimte.                               Omdat patienten van verschilende vakgebieden hier worden behandeld, kan het voorkomen dat iemand later dan u plaatsneemt in de wachtruimte, maar toch eerder wordt geholpen. Dit is afhankelijk van het soort behandeling en de planning.

U krijgt uw eigen verpleegkundige toegewezen die de rest van de dag uw vaste begeleider is en zorg draagt voor uw behandeling. Deze verpleegkundige haalt u op uit de wachtruimte. Uw behandeling wordt op een van de drie clusters uitgevoerd. Hij of zij bespreekt met u de gang van zaken en geeft uitleg over het verloop van de behandeling of het onderzoek waarvoor u komt. De verpleegkundige kan u aanvullende voorlichting geven over uw behandeling en praktische vragen beantwoorden. Deze verpleegkundige is tijdens uw bezoek verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg. De verpleegkundige neemt eventueel bloed af en/of brengt een infuus in, dient medicijnen toe en verricht andere handelingen die nodig zijn voor uw behandeling. U kunt met uw vragen bij deze verpleegkundige terecht. Als u vaker voor een behandeling op het Dagcentrum wordt verwacht, krijgt u een verpleegkundig dossier waarin staat welke verpleegkundige zorg u nodig heeft. Uiteraard zijn deze gegevens vertrouwelijk. Er is geen arts aan het Dagcentrum verbonden. Als het nodig is, schakelt de verpleegkundige uw behandelend arts in.

Op het Dagcentrum zijn zowel bedden als comfortabele stoelen aanwezig. Bij iedere behandelstoel en bed is een radioaansluiting aanwezig. Wilt u hiervan gebruik maken, dan krijgt u van ons een kleine hoofdtelefoon. Wilt u tijdens uw verblijf een film kijken of naar muziek luisteren, dan kunt u uw eigen laptop of tablet meenemen. Er is draadloos internet (Wifi) aanwezig, waarvoor u kunt inloggen op het netwerk UMCG guest. Om de rust op het Dagcentrum te waarborgen is het van belang dat van huis meegenomen apparatuur geen geluid maakt. Het gebruik van een hoofdtelefoon is daarom verplicht. Telefoneren is alleen toegestaan voor het maken van afspraken over uw vervoer.In verband met de privacy van patiënten is het niet toegestaan om in het UMCG te filmen, te fotograferen of geluidsopnames te maken.

Rond het middaguur en aan het eind van de middag krijgt u een broodmaaltijd aangeboden. Ook is er voor u altijd gratis koffie, thee en frisdrank. Als u bijzondere dieetvoorschriften heeft, doet u er goed aan uw eigen eten en drinken mee te nemen. Bezoekers kunnen gebruik maken van de voorzieningen op het ziekenhuisterrein.