Dagcentrum Groningen

Verwijzing

U wordt op het Dagcentrum behandeld na verwijzing door uw behandelend arts.

Voorbeelden van behandelingen zijn:

 • toedienen van infuus met medicijnen;
 • toedienen van cytostatica;
 • toedienen van bloedproducten;
 • aderlatingen;
 • biopsie van lever of nieren;
 • beenmergonderzoek;
 • inbrengen van lange lijnen.

Gecombineerde afspraak:

  Als u eerst een afspraak heeft bij de arts op de polikliniek en vervolgens op het Dagcentrum, dan is er een wachttijd tussen deze twee afspraken. In deze tussentijd worden uw medicijnen bereid en/of vindt er onderzoek plaats naar passende bloedproducten. U kunt op het klaarmaken van uw infuus wachten in verblijfsruimte De Stee. Deze comfortabele wachtruimte bevindt zich op de 1e verdieping van polikliniek 20 (Oncologie) en is bereikbaar via de trap middenin de poli of met de lift bij Fonteinstraat 19. De medewerkers van de polikliniek wijzen u graag de weg.

U kunt na uw polibezoek uw mobiele telefoonnummer aan de medewerker van de zorgadministratie van de poli doorgeven. Zij zorgt ervoor dat u, indien mogelijk,  eerder opgeroepen wordt door de verpleegkundige van het Dagcentrum.

U kunt ook aan de zorgadministratie van polikliniek 20 doorgeven dat u in de Stee wacht. De verpleegkundige van het Dagcentrum kan dan naar de Stee bellen indien u eerder geholpen kan worden.

Vindt er geen oproep via de mobiele telefoon of de Stee plaats, dan verwachten wij u op het afgesproken tijdstip op het Dagcentrum.

Wat neemt u mee?

U wordt verzocht het volgende naar het Dagcentrum mee te nemen:

 • de afspraakbrief;
 • een overzicht van de medicijnen die u gebruikt en eventuele thuismedicatie die u tijdens uw verblijf moet innemen;
 • als u een speciaal dieet gebruikt: uw eigen eten en drinken;
 • indien gewenst tijdschrift, tablet, laptop of boek. Er is gratis wifi beschikbaar.

Partner/begeleider

Het kan prettig voor u zijn om een vertrouwd persoon mee te nemen. Als u regelmatig naar het Dagcentrum toe moet komen kunt u gerust een keer uw kinderen of andere familieleden meenemen, zodat zij zich ook een beeld kunnen vormen van uw behandeling.

Wij verzoeken u echter het aantal bezoekers te beperken tot 1 of 2 personen en geen bezoekers mee te nemen die ziek zijn (bv. verkouden).