Dagcentrum Groningen

Weer naar huis

Vervolgafspraak

Meestal kunt u na enkele uren weer naar huis. Het kan zijn dat er een verdere behandeling nodig is of dat u wordt terugverwacht voor controle. Dit bespreekt uw arts of verpleegkundige met u. U krijgt dan een nieuwe afspraakbrief mee, of deze wordt u thuis gestuurd.

Vanwege het feit dat bepaalde behandelingen volgens een strak schema moeten worden ingepland is het niet altijd mogelijk om tegemoet te komen aan wensen ten aanzien van afspreektijden of behandelplekken .

Dagkaart parkeergarage

Als uw behandeling of onderzoek langer dan 2 uur en 25 minuten heeft geduurd, kan het uit om een dagkaart van €5,- te kopen voor de parkeergarage. Dit kunt u doen aan de informatiebalie in de ontvangsthal van het ziekenhuis (gehele dag) of aan de receptie van Ingang Noord tegenover Fonteinstraat 20 (tot 20.00 uur).Dit is alleen mogelijk op vertoon van uw afspraakbrief.

Uw medicijnen meenemen.

Als de arts u medicijnen of hulpmiddelen heeft voorgeschreven, kunt u deze afhalen of bestellen bij de poliklinische apotheek van het UMCG. U vindt Apotheek de Sprong in de centrale hal van het UMCG. U kunt ook recepten voor sommige medicijnen inleveren bij uw eigen apotheek. Informatie hierover krijgt u van uw arts of verpleegkundige.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met de verpleegkundigen van het Dagcentrum. De verpleegkundigen zijn op werkdagen tussen 9.00 – 18.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (050) 361 3402.

Voor het maken of verzetten van afspraken kunt u bellen met de medewerkers zorgadministratie van het Dagcentrum. De medewerkers zorgadministratie zijn op werkdagen tussen 9.00 – 16.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (050) 361 3033.