Dagcentrum Groningen

Behandelingen

Patiënten vanuit alle medische specialismen van het UMCG kunnen binnen het Dagcentrum hun behandeling krijgen.  Er is daardoor een grote verscheidenheid aan behandelingen zoals het toedienen van chemotherapie, andere medicamenteuze infuustherapieën  en het geven van bloedtransfusies.

Naast de afdelingen Hematologie, Medische Oncologie en Longenoncologie – die de kern vormen  – maken ook vele andere afdelingen gebruik van het Dagcentrum zoals de Reumatologie en Klinische Immunologie, de Allergologie, de MDL, de Endocrinologie, de Nefrologie en de Algemene Interne.

Alle medewerkers van het Dagcentrum zijn zeer goed opgeleid en verrichten hun werkzaamheden op een professionele wijze. Dat geldt zowel voor de voedingsassistenten, de medisch assisterend medewerker, de medewerkers van de zorgadministratie als voor de verpleegkundigen. 

Iedere patiënt krijgt per dag een verpleegkundige toegewezen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de behandeling. Deze zorgt er voor dat de behandeling optimaal verloopt waarbij er in voorkomende gevallen een beroep kan worden gedaan op de verpleegkundig specialist, die zo nodig de medisch specialist kan raadplegen. Op deze wijze zijn wij in staat de behandeling op een kwalitatief hoog niveau te kunnen geven en kunnen wij deze kwaliteit ook waarborgen.